Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при погашенні короткострокової позики банку з поточного рахунка?

+ Д-т 601 К-т 311

Д-т 631 К-т 311

Д-т 631 К-т 601

Д-т 311 К-т 601

128. Для синтетичного обліку розрахунків за довгостроковими позиками застосовується:

Журнал-ордер 1 с.-г. та Головна книга

Відомість 1.1 с.-г.

+ Журнал-ордер 2 с.-г. та Головна книга

Журнал-ордер 3Б с.-г. та Головна книга

129. Для обліку розрахунків з учасниками застосовується рахунок:

+ 67

130. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник виплачує працівникові за виконану ним роботу – це:

+ заробітна плата

компенсаційні виплати

пенсія

допомога з тимчасової втрати працездатності

131. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками визначає:

П(С)БО № 17

П(С)БО № 24

П(С)БО № 25

+ П(С)БО № 26

132. Основним документом, який закріплює трудові відносини між працівником і власником є:

Колективний договір

Наказ про прийняття на роботу

Трудова книжка

+ Трудовий договір

133. Основним документом про трудову діяльність працівника є:

Колективний договір

Наказ про прийняття на роботу

+ Трудова книжка

Трудовий договір

134. Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є:

Наряд на відрядну роботу

+ Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

135. Для обліку та нарахування оплати праці на кінно-ручних роботах складають:

Наряд на відрядну роботу

Табель обліку робочого часу

+ Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

136. Для нарахування зарплати працівникам тваринництва складають документ:

Наряд на відрядну роботу

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

+ Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва

137. Для обліку розрахунків з оплати праці застосовується рахунок:

+ 66

138. Для аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам застосовують:

Журнал-ордер 3В с.-г. та реєстр операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками 3.3 с.-г.

Журнал-ордер 5Б с.-г.

+ Розрахунково-платіжну відомість

Табель обліку робочого часу

139. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам ведеться у:

Журналі-ордері 3В с.-г. та реєстрі операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками 3.3 с.-г.

+ Журналі-ордері 5Б с.-г.

Розрахунково-платіжній відомості

Книзі обліку розрахунків з оплати праці

Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при нарахуванні оплати праці працівникам рослинництва?+ Д-т 231 К-т 661

Д-т 232 К-т 661

Д-т 233 К-т 661

Д-т 661 К-т 301

Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при нарахуванні оплати праці керівнику, економісту, бухгалтеру?

Д-т 231 К-т 661

Д-т 91 К-т 661

+ Д-т 92 К-т 661

Д-т 93 К-т 661


6893357714198516.html
6893381848919571.html
    PR.RU™