Транспортному будівництві

Вартість виконання робіт та надання послуг в сфері будівництва, ремонту чи утримання доріг використовується як узагальнюючий і вагомий показник для оцінки діяльності всіх учасників трудового процессу та регулювання відносин між ними. З показником вартості виконання робіт пов’язуються значення інших показників виробничої, економічної та фінансової діяльності підприємства, наприклад, прибуток підприємства, заробітна плата виконавців виробничих завдань, структура основних виробничих фондів та інші.

Вартість будівельної продукції – це сукупність всіх витрат, що пов’язані із виконанням робіт та наданням послуг, які здійснюються в процесі її виготовлення, в грошовому виразі і які визначені за єдиними встановленими правилами.

Вартість будівельної продукції відрізняється від поняття її ціни. Ціна – це грошовий вираз (еквівалент, замінник) товару або послуг, який визначається ринковою потребою у будівельній продукції. Наприклад, це ціна щебеню, бітуму або ціна якогось товару – одного залізобетонного виробу, однієї тони асфальтобетону. Обґрунтування ціни будівельної продукції здійснюється шляхом складання спеціальних розрахунків, які називаються калькуляціями і в яких обґрунтовуються всі витрати на її виготовлення. Але розрахункове значення ціни, що визначено калькуляцією, може бути фактично змінено в залежності від умов, що регулюють її потребу на ринку попиту товарів та послуг.

Показник вартості використовується на різних етапах управління транспортним будівництвом а саме:

- як критерій регулювання відносин між Замовником та Виконавцями програми робіт на різних рівнях управління виробництвом – в процесі проведення конкурсних торгів, при формуванні контракту на виконання робіт чи надання послуг, в процесі розгортання виробництва та його поточного регулювання в мінливих умовах виробництва, а також для здійснення всіх процесів розрахунків за виконані роботи чи надані послуги;

- як критерій для обґрунтування технологічних рішень, що пов’язані із формуванням раціональної структури трудових процесів та їх елементів в процесі складання головних документів кошторисних розрахунків і насамперед – зведеного кошторисного розрахунку;

- його значення використовується для оцінки організаційних рішень, тобто визначення раціонального строку виконання робіт та кількості виконавців, що визначаються в процесі проектування організації робіт на окремих об’єктах чи програмах робіт;

- структура витрат, що складають вартість, використовується як інформаційна база для розрахунку фонду заробітної плати, прибутку, а таким чином й всіх економічних фондів розвитку підприємства;- як основа і головний чинник, що використовується в процесі вирішення задач оцінки і розвитку процесів інвестування в сферу виконання окремих проектів чи виділених програм робіт, наприклад, транспортних маршрутів;

- використовується як основний параметр для розрахунку показників діяльності трудових колективів;

- вартість складає основу розрахунку техніко-економічних показників обґрунтування проекту, що використовуються в процесі складання техніко-економічних обґрунтувань;

- як головний чинник на всіх етапах розрахунку ефективності капітальних вкладень, що здійснюється за відповідними методиками;

- структура статей вартості використовується для обґрунтування програми соціального розвитку підприємства.

В цілому показник вартості є поєднуючим чинником в регулюванні всіх видів діяльності трудових колективів, виступає стимулюючим фактором у досягненні високої якості та експлуатаційної надійності будівельної продукції а також джерелом формування прибутку і соціального зростання працівників виробничих підприємств.


6896174182278714.html
6896247441223647.html
    PR.RU™