Самостійна робота № 6

Тема:“Сенсорні системи.” “Зорова сенсорна система”.

Мета: Познайомитися із значення уроків малювання, екскурсій у природу в удосконаленні функцій зорової сенсорної системи і розвитку дітей.

План

1. Значення уроків малювання, екскурсій у природу в удосконаленні функцій зорової сенсорної системи і розвитку дітей.

Література: І.М. Маруненко, «Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни», Київ, Професіонал, 2006 рік.

Питання для контролю

1. Яке значення уроки малювання мають для зорової сенсорної системи?

2. Яке значення екскурсії в природу мають для зорової сенсорної системи?

3. Яким чином різні кольори можуть впливати на зоровий аналізатор?

4. Який зваємозв”язок зорового аналізатора з іншими?

Форма звітності: Конспект, схеми взаємозв’язку зорового аналізатора з іншими аналізаторами.

Самостійна робота оцінюється: зараховано.

Самостійна робота №7

Тема: “Сенсорні системи.” “Зорова сенсорна система”.

Мета: Познайомитися із гігієнічними вимогами до освітлення робочого місця учня, підручниками, наочними посібниками, технічними засобами навчання.

План

1. Гігієнічні вимоги до освітлення робочого місця учня, підручників, наочних посібників, технічних засобів навчання.

Література: І.М. Маруненко, «Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни», Київ, Професіонал, 2006 рік.

Питання для контролю

1. Що розуміють під гігієнічними вимогами до освітлення робочого місця учня?

2. Які існують гігієнічні вимоги до підручників?

3. Які існують гігієнічні вимоги до наочних посібників?

4. Гігієнічні вимоги до технічних засобів навчання?

Форма звітності: Скласти конспект

Самостійна робота оцінюється: зараховано.

Самостійна робота № 8

Тема: “Значення і загальний план будови шкірної, рухової, нюхової, смакової, вестибулярної, дотикової, больової сенсорних систем”.

Мета: Познайомитися із значенням і загальним планом будови шкірної, рухової, нюхової, смакової, вестибулярної, дотикової, больової сенсорних систем.

План

1. Значення і загальний план будови шкірної, рухової, нюхової, смакової, вестибулярної, дотикової, больової сенсорних систем.

Література: І.М. Маруненко, «Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни», Київ, Професіонал, 2006 рік.

Питання для контролю

1. Яке значення та будова шкіряної сенсорної системи?

2. Яке значення та будова рухової сенсорної системи?3. Яке значення та будова смакової сенсорної системи?

4. Яке значення та будова нюхової сенсорної системи?

5.Яке значення та будова вестибулярної сенсорної системи?

6.Яке значення та будова дотикової сенсорної системи?

7.Яке значення та будова больової сенсорної системи?

Форма звітності: Конспект, перевірка знань на семінарському занятті

Самостійна робота оцінюється: зараховано.


6897247365268422.html
6897279482136617.html
    PR.RU™