ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) МЕТОДИ

КАЛЕЙДОСКОП («АЖУРНА ПИЛКА»)

Метод є складним та чітко структурованим, використовується для того, щоб створити під час заняття ситуацію, що дає можливість усім працювати разом, щоб опанувати за короткий проміжок часу велику кількість інформації. Цей метод ефективний і може замінити лекції у випадках, коли теоретичний матеріал повинен бути донесений до аудиторії перед застосуванням іншого методу. Він заохочує студентів допомагати одне одному вчитися навчаючи, що є однією з найефективніших форм засвоєння інформації.

Порядок проведення:

1. Щоб підготувати аудиторію до вивчення навчального матеріалу з великим обсягом інформації, доцільно підібрати роздатковий матеріал логічно структурувавши його.

2. Необхідно підготувати таблички з кольоровими позначками. Щоб учасники змогли визначити завдання для своєї групи, кожен учасник методу входитиме до однієї з двох груп – «домашньої» й «експертної». Простіше спочат­ку розділити на «домашні» групи (1, 2, 3 і т. д.), а потім – на експертні, використовуючи кольорові позначки, які є в кожного студента. У кожній групі всі мусять мати різні кольорові позначки. Наприклад: три «домашні» групи (1, 2, 3) із чотирма студентами у кожній. У кожній групі мають бути учасники: перший – з червоною, другий – із синьою, третій – із жовтою, четвертий – із зеленою позначками.

3. Кожен студент має бути поінформований про те, хто входить до його «домашньої» групи, тому що її члени збиратимуться згодом. Вони також повинні визначитися з місцем зустрічі після того, як стануть «експертами».

4. Розподіл за «кольоровими» (експертними) групами, де студенти стануть експертами з окремої теми. Відстань між групами має бути достатньою для того, щоб вони уособлено працювали. В кожній «експертній» групі мусить бути представник кожної «домашньої» групи.

5. Забезпечення роздатковим матеріалом кожної групи. Група повинна прочитати й обговорити свій матеріал і стати експертом з цього питання за визначений час (для цього може знадобитися великий обсяг часу, якщо матеріали складні). Доцільно на цьому етапі працювати за ролями, які запропоновані вище у методі роботи в групах.

6. Повернення «експертів» «додому» та ознайомлення членів своєї «домашньої» групи з набутою інформацією. У «домашніх» групах має бути по одній особі з експертних груп. Учасники намагаються донести інформацію якісно і в повному обсязі членам своєї «домашньої» групи за визначений час.

Рекомендуємо цей метод застосовувати під час опрацювання громіздкого і складного теоретичного матеріалу, або ж, навпаки, при напрацюванні практичних навичок роботи правника.

АКВАРІУМ

Вказаний метод дає змогу аудиторії, крім, власне, групової роботи, побачити зі сторони процедуру прийняття групового рішення, виправити допущені помилки, відредагувати власну роботу в колективі.

Викладач ділить студентів на кілька груп і пропонує їм прочитати тлумачення методу протягом кількох хвилин. Він пояснює, що ці норми будуть потрібні при виконанні наступного завдання.

Потім одна з груп розміщується в центрі навчального кабінету (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від інших певною відстанню. Ця група отримує лист із ситуацією, яку потрібно обговорювати і наступне завдання: прочитайте вголос ситуацію, обговоріть її в групі, використовуючи метод роботи в групі, дійдіть до спільного рішення за визначений час.Поки група займає місце, викладач ознайомлює інші групи з цим завданням і нагадує правила роботи в МАЛИХ ГРУПАХ. Групі пропонується вголос прочитати ситуацію та обговорити її розв’язання. Всі інші мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На цю роботу групі дається певний час. Після його закінчення групи займають свої місця, а викладач ставить до класу питання щодо якості обговорення, дотримання правил роботи в групі.

Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і діяльність кожної з них обговорюється всією аудиторією. В межах «АКВАРІУМУ» можна підбити підсумки уроку або за браком часу обмежитись обговоренням роботи кожної групи.

Метод «АКВАРІУМ» може бути застосований до кожної з тем навчальної дисципліни, особливо заснованих на РОЛЬОВИХ ІГРАХ.

ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ

Уміння формулювати запитання клієнту та пов’язані з ним навички проведення інтерв’ю, допиту, опитування є одним з пріоритетних для юриста. Тренувати ці навички можна методом «ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ», який актуалізує вміння розрізняти види питань та їх вчасно задавати, реагуючи на інформацію, що надходить від клієнта.

Для цього моделюється обстановка і обставини прийому клієнта, допиту свідків тощо, і, у ролях, відбуваються названі ситуації.

Орієнтовна послідовність застосування методу:

1. Формулювання ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ, яка має бути узагальнена після опитування.

2. Формулювання ролі (сценарію поведінки) особи, яку опитують та підбір на цю роль студента або іншої особи.

3. Проведення опитування представниками групи.

4. Аналіз досягнення результатів опитування.


6899140506203805.html
6899180798943153.html
    PR.RU™