До проведення практичного заняття 14

Назва дисципліни: Аналітична хімія з ТЛР.

Тема: Фотометричне визначення заліза (ІІІ). Нефелометричне визначення сульфатів. Визначення йонів Купруму (ІІ).

Спеціальність:медико-профілактична справа.

Оснащення: ФЕКи КФК-2 МП, набір кювет, лабораторний посуд, розчини реактивів: стандартні розчини залізоамонійних галунів та сульфату Калію, HNO3 (1:1), 20% KCNS, 0,1 H HCl, 10% BaCl2; суміш для нейтралізації сторонніх катіонів, 1% купраль, CCl4, перекристалізований CuSO4 ∙ 5H2O, амоніак, розчин фенолфталеіну; дидактичний матеріал.

1.Конкретні цілі:

знати:

- поняття фотометрії, закон Бугера-Ламберта-Бера;

- поняття колориметрії та колориметричні методи;

- суть електрофотоколориметрії та принципи побудови калібрувального графіку;

- суть нефелометрії.

вміти:

- будувати калібрувальний графік;

- проводити колориметричні та фотоелектроколориметричні визначення;

- проводити нефелометричні визначення.

навички:

- робота з ФЕКом КФК-2 МП;

- побудова градуювального (калібрувального) графіка.

2.Хід заняття:

1.Опрацювати алгоритми роботи з ФЕКом КФК-2 МП (с.35 збірника алгоритмів) та побудови градуювального графіка (с.36 збірника алгоритмів).

2.Приготувати колориметричну шкалу – ряд розведень стандартного розчину залізо амонійного галуну згідно з алгоритмом (с.36 збірника алгоритмів).

3.Визначити вміст заліза (ІІІ) у пробі колориметричним методом.

4.Підготувати ФЕК КФК-2 МП до роботи згідно з алгоритмом (с.35 збірника алгоритмів).

5.Проколориметрувати ряд розведень стандартного розчину залізо амонійного галуну та побудувати калібрувальний графік для визначення заліза (ІІІ) згідно з відповідними алгоритмами.

6.Визначити вміст заліза (ІІІ) у пробі фотоелектроколориметричним методом за допомогою ФЕКа КФК-2 МП.

7.Проаналізувати результати фотометричних досліджень.

8.Приготувати нефелометричну шкалу – ряд розведень стандартного розчину сульфату Калію згідно з методичними рекомендаціями.

9.Визначити вміст сульфатів у пробі візуально та за допомогою ФЕКу КФК-2МП згідно з відповідним алгоритмом.

10.Проаналізувати результати нефелометричних досліджень.

11.Опрацювати методику визначення йонів Купруму (ІІ) згідно з методичними рекомендаціями. Визначити концентрацію йонів Купруму (ІІ) у пробі підготовленого ґрунту.

Техніка безпеки:

1.Працювати з реактивами, дотримуючись правил техніки безпеки.

2.Уникати уражень електрострумом.

3.Запобігати порізам на шкірі при роботі зі склом.

4.Після роботи прибрати робоче місце та вимити руки з милом.

Викладач: Орєхова О.Ю.

Методичні рекомендаціїНефелометричне визначення сульфатів методом стандартного ряду

Суть: в основі – реакція осадження сульфатів хлоридом Барію з утворенням білої зависі сульфату Барію:

K2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2KCl, SO42- + Ba2+ + BaSO4


7152757309354049.html
7152788068529839.html
    PR.RU™